Škola v přírodě
seznamte se s okolní přírodou

Máte rádi přírodu? Zajímá Vás co zrovna kvete na okolních stráních? Co Vám to proletělo houpavým letem nad hlavou? Co se tak rychle a celkem hojně prohání pod hladinou tůňky v lomu? Co se skrývá hluboko pod Vašima nohama?

Projděte se v lomu mezi dřevěnými panely, zavěšenými na kmenech stromů.

Je velmi pravděpodobné, že na nich najdete odpověď na podobné otázky. S citem a poutavě je pro Vás sepsali pánové Václav Cílek, Ivo Dostál a Roman Zajíček.

Co?

Panely:

  • Botanika
  • Zoologie
  • Jeskyně v lomu

Kde?

Na kmenech borovic, na dně lomu.

Pro koho?

Od předškoláků (tabule mají hodně obrázků) po seniory (tabule jsou blízko laviček)

Za kolik?

Zdarma


Jaká témata jsme pro vás na dně lomu a jeho okraji připravili?

Botanika v lomu a blízkém okolí
Lomy po ukončení těžby bývají spíše jizvou v krajině. Vždy se však jedná o přechodný stav i když z lidského měřítka to trvá dlouho než je osídlí první rostliny a stanou se přijatelnými našemu pohledu. Ale i tak extrémní slunná a suchá stanoviště poskytují vhodné podmínky pro život rostlin. Jako první pionýři se objevují druhy s jemnými semínky, které přináší vítr ze širokého okolí nebo druhy jejichž semínka roznáší ptáci ve svém trusu. Mimo mechů, lišejníkú jsou to i různé trávy, byliny a z dřevin např. vrba jíva, topol osika, ale také borovice, smrk či modřín. Vytváří stín a z opadu či rozkladem svých těl vzniká humus, který potřebují rostliny náročnější na živiny a zlepšují se i vlhkostní poměry. Postupem času se lomy stávají součástí krajiny s bohatým výskytem často i vzácných rostlin a živočichů, kteří zde díky různorodosti životních podmínek nachází své útočiště. Konečný stav tohoto vývoje je sice často les, ale drobnou péčí je vhodné, pro poučení, pro bohatství druhů a krásu těchto společenstev, se je snažit v této fázi vývoje zachovat.

Krajina Moravského krasu
Moravský kras je jednou z nejkrásnějších moravských oblastí celé a určitě nejtajemnějším územím celé České republiky. Lidé sem přicházeli již v době kamenné, sídlili zde a ve zdejších jeskyních provozovali své rituály. Později zde těžili železo a proto vznikly slavné blanské a adamovské železárny. Těžili vápenec a pálili z něj vápno. Z opuštěných lomů se stávaly ostrůvky nové divočiny, kde můžete spatřit rostliny, které u volné přírody téměř zmizely i geologické jevy včetně jeskyně, které by jinak byly skryté pod povrchem. Lidskou činnost připomene i jedna z mála téměř úplně zachovaných vápenek. Procházka naučnou stezkou vás zavede do míst, kde si člověk a příroda podávají ruce jako rovnocenní partneři.

Geologie území a Historii těžby
 

Kdo pro vás Školu v přírodě připravil?

Seznamte se s autory jednotlivých oddílů.

Ing. Ivo Dostál

vztah k přírodě prakticky realizoval studiem na lesnických školách od učňovské až po školu vysokou a angažovaností v organizacích ochrany přírody od TISu počínaje a ČSOP konče včetně členství v redakční radě časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica. Řadu let se podílel se na mapování Územních celkú ekologické stability a dodnes se podílí i na mapování výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Po krátkém působení v lesnictví pracoval jako hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

RNDr. Václav
Cílek, CSc.

Václav Cílek je geolog se širokým přesahem. Intenzivně se věnoval jeskyním i vývoji české a moravské krajiny. Je nejenom autorem mnoha vědeckých pojednání, ale také článků, esejí a knih určených široké veřejnosti. Jeho nejznámější knihou jsou „Krajiny vnitřní a vnější“. Mystériím podzemí a to včetně Moravského krasu se věnuje v knize „Orfeus, kniha podzemních řek“.

Ing. Roman Zajíček

Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou, od roku 1991, tedy již 24 let pracuji v ochraně přírody, aktuálně na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR jako zoolog. Zabývám se především herpetologií a ichtyologií, za plazy cestuji i do tropů. O svých cestách do tropických oblastí a o problematice kácení deštných lesů pořádám přednášky pro širokou veřejnost, externě vyučuji na středních a vysokých školách. Před časem jsem dlouhodobě spolupracoval s Českou televizí Brno na popularizaci zoologie v pořadech pro děti a mládež.


 


Fotogalerie